top of page
david-van-dijk-3LTht2nxd34-unsplash_edit

Psychotherapie?

Bij de confrontatie met emotionele moeilijkheden kan psychotherapie aangewezen zijn. Samen met de psycholoog wordt op zoek gegaan naar inzicht, overzicht en uitzicht in de ervaren klachten en moeilijkheden. Het verhaal van elke persoon is uniek en vraagt dan ook om een individuele aanpak. Er wordt stilgestaan bij de eigen manier van denken, voelen en handelen met de bedoeling die te begrijpen en bij te sturen.


Een therapeutisch proces heeft de bedoeling om zaadjes te doen kiemen door ze te voeden en te verzorgen om zo de groei te stimuleren, maar ook de nodige tijd te geven om op eigen tempo te rijpen…

to About

  Over mezelf  

In 2009 behaalde ik mijn diploma Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Daarna vervolledigde ik de therapieopleiding Cognitieve Gedragstherapie eveneens aan UGent.
Na mijn studies ging ik van start in het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart in Ieper op de opnameafdeling en ambulante afdeling, voor de begeleiding en behandeling van mensen met stemmingsstoornissen, angsten en persoonlijkheidsproblematieken. Sinds 2011 werkte ik als zelfstandig psychologe in een ambulante psychologenpraktijk in Ieper. Na tien jaar in de groepspraktijk besloot ik in 2021 mijn eigen thuispraktijk te starten in Waregem. 

 

Sofie Eggermont psycholoog waregem
to Services

  Diensten  

Individuele therapie voor (jong) volwassenen

 • stressklachten, overspanning en
  burn-out 

 • stemmingsstoornissen:
  depressie, bipolaire stoornis … 

 • angststoornissen:
  paniekstoornis, sociale angst, 
  obsessief-compulsieve stoornis ...

 • problemen met 
  persoonlijkheidskenmerken:
  laag zelfbeeld, perfectionisme, 
  weinig durven opkomen voor jezelf ...

Psychologische screening in functie van bariatrische heelkunde

 • psychologisch gesprek en psychodiagnostiek op verwijzing

to Work

 Praktisch 

Therapeutisch verloop

Na de aanmelding wordt een eerste verkennend gesprek ingepland, waarbij de klachten en moeilijkheden, de ruimere context van de persoon en de hulpvraag in kaart gebracht worden.
Daarna worden de ervaren klachten geconcretiseerd en wordt stilgestaan bij de mogelijke oorzakelijke en instandhoudende factoren, het persoonlijk functioneren, patronen en dynamieken waar de persoon in vast zit. Er kan binnen deze explorerende fase gebruik gemaakt worden van screeningsvragenlijsten. Ook de partner of andere belangrijke personen kunnen betrokken worden in de therapie.
Binnen de behandelfase wordt ingewerkt op de klachten en moeilijkheden, waarbij negatieve patronen in de manier van denken, voelen en handelen doorbroken worden. De interventies zijn cognitief-gedragstherapeutisch, schematherapeutisch en ACT-gericht, en worden afgestemd op de individuele noden en behoeften van de persoon zelf.

 


Tarieven

 

 • Individueel gesprek (45 - 60 min): 65 euro

 • Psychologische verslaggeving (mutualiteit, verwijzers,...): 30 euro

 • De betaling kan contant gebeuren op het einde van de sessie. Indien wenselijk kan ook met overschrijving gewerkt worden. 

 • De meerderheid van de mutualiteiten voorziet een gedeeltelijke terugbetaling van de therapeutische sessies. U kunt hiervoor best informeren bij uw eigen mutualiteit.

 • Wanneer u een afspraak wenst te annuleren of te wijzigen, gelieve dit dan minstens 24u op voorhand te laten weten. Bij een laattijdige annulatie zijn wij genoodzaakt een onkostenvergoeding van 30 euro aan te rekenen. 

 

Lidmaatschap

 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

 • Erkenningsnummer Psychologencommissie: 862110731

 • Visumnummer: 284060

 

  Contact  

Contact

Grasdreef 81
8790 Waregem

info@psycholoogsofie-eggermont.be

+32 (0)472 80 14 88

Ondernemingsnummer: 0839.714.548

Bedankt voor je bericht!

bottom of page